Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe

2. Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@sedg.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w Polityce Prywatności
5. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.(Art. 15,16,17)
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do wykonania usługi. Konsekwencją nie podania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości wykonania usługi.
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Pin It on Pinterest

Share This