PALETTENWERK Kozik Spółka Jawna

PalettenWerk to jedna z największych firm w branży produkcji drzewnej na rynku polskim oraz w Europie Środkowej i Wschodniej. Wśród klientów znajdują się zarówno największe koncerny i korporacje, jak i mniejsi, lokalni odbiorcy, a 70% produkcji przeznaczone jest na eksport do krajów Europy. PalettenWerk działa od prawie 30 lat. Ugruntowana pozycja rynkowa oraz rokroczny wzrost przychodów zapewniają stabilność finansową spółki i możliwość ciągłego rozwoju oferty.

Na przestrzeni ostatniej dekady w przedsiębiorstwie wprowadzono szereg innowacji w dziedzinie produkcji, co umożliwiło rozpoczęcie działalności na rynku budownictwa. Obecnie firma posiada cztery zakłady produkcyjne i dysponuje najnowocześniejszymi technologiami obróbki drewna. Nowoczesne technologie w dziedzinie budownictwa drewnianego oferowane przez PalettenWerk są wynikiem działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej we własnych zakładach oraz we współpracy z jednostkami naukowymi takimi jak:

  • Politechnika Krakowska – Małopolskie Centrum Budownictwa Oszczędnego
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

 

Laboratorium badawczo – rozwojowe działające w centrum B+R PalettenWerk w Krzeszowicach zapewnia ciągły rozwój oraz wysokiej jakości produkty końcowe oferowane na rynku docelowym. Wyniki prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez PalettenWerk są chronione licznymi patentami.

Podstawą potencjału rozwojowego i unikalnego know-how PalettenWerk jest zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w obszarze budownictwa. Najwyższe standardy produkcji zapewnia nowoczesny, sterowany komputerowo park maszynowy (m.in. urządzenia Weinmann Festool).

Potwierdzeniem dynamicznego rozwoju firmy i wysokich standardów jakością są certyfikaty i wyróżnienia takie jak:

  • Certyfikat upoważnionego przedsiębiorcy AEO
  • Certyfikat ISO 9001:2008
  • Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2017 – przyznana w kategorii Innowacyjna Firma

PalettenWerk jest również aktywnym członkiem wiodących stowarzyszeń branżowych związanych z budownictwem drewnianym: Galicyjska Izba Budownictwa, Klaster CleanTech.

PalettenWerk Kozik Sp. J.

ul. Przemysłowa 219
34-240 Jordanów

+48 532 146 000

home.palettenwerk.pl

Pin It on Pinterest

Share This